Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога на дому

Информация для пациентов:Отделения, предоставляющие услуги по направлению


Прием ведут врачи-специалисты

Барсукова Ирина Васильевна

Барсукова Ирина Васильевна

Оториноларинголог


Бутова Анна Юрьевна

Бутова Анна Юрьевна

Оториноларинголог, Хирург-оториноларинголог


Даметкина Ирина Анатольевна

Даметкина Ирина Анатольевна

Оториноларинголог


Ефимова Ирина Вячеславовна

Ефимова Ирина Вячеславовна

Оториноларинголог


Колодкин Степан Игоревич

Колодкин Степан Игоревич

Оториноларинголог


Леснова Олеся Эдуардовна

Леснова Олеся Эдуардовна

Оториноларинголог


Мартынова Ирина Алексеевна

Мартынова Ирина Алексеевна

Оториноларинголог

ведущий специалист

к.м.н.


Мартынова Марина Васильевна

Мартынова Марина Васильевна

Оториноларинголог


Миронова Наталия Валентиновна

Миронова Наталия Валентиновна

Оториноларинголог, Хирург-оториноларинголог


Осипова Надежда Владиславовна

Осипова Надежда Владиславовна

Оториноларинголог, Хирург-оториноларинголог

к.м.н.


Рютева Елена Наилевна

Рютева Елена Наилевна

Оториноларинголог, Хирург-оториноларинголог


Филиппова Светлана Владимировна

Филиппова Светлана Владимировна

Оториноларинголог, Хирург-оториноларинголог


Чижова Светлана Сергеевна

Чижова Светлана Сергеевна

Оториноларинголог


Михайлова Марина Николаевна

Михайлова Марина Николаевна

Оториноларинголог


Челаева Галина Юрьевна

Челаева Галина Юрьевна

Оториноларинголог


Азовцева Елизавета Антоновна

Азовцева Елизавета Антоновна

Оториноларинголог


Сасина Елена Владимировна

Сасина Елена Владимировна

Оториноларинголог


Ларин Даниил Игоревич

Ларин Даниил Игоревич

Оториноларинголог


Якубенко Максим Григорьевич

Якубенко Максим Григорьевич

Оториноларинголог